Självstudie, 3-4 timmar. Individuellt ansvar.

Syfte

Få en grundläggande kunskap om demenssjukdomar och hur de kan yttra sig.

Innehåll

Grundläggande kunskap om demenssjukdomar och förhållningssätt utifrån olika verksamheter.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.
Demens ABC

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

Webbutbildning. Självstudier 3- 4 tim. Individuellt ansvar.

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika symtom vid demenssjukdom.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildning. Utbildningen är framtagen av BPSD registret och finns på deras hemsida. www.bpsd.se

Självstudie
3-4 timmar per modul

Utbildningar i Demens ABC plus

Primärvård
Biståndshandläggare
Hemtjänst

Särskilt boende

Anhöriga

Sjukhus (2015)

 

Syfte

Få en basutbildning i vård och omsorg om personer med demenssjukdom utifrån det egna verksamhetsområdet.

Innehåll

Kunskap om demensvård och omsorg med inriktning på olika verksamheter. Utbildningen lämpar sig för all personal eftersom det finns fördjupnings delar för olika personal kategorier. Utbildningen ger också möjlighet att gå in i en digital verktygslåda där det finns tips som kan vara till nytta i den egna verksamheten.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida www.demenscentrum.se. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.

2 halvdagar eller 1 heldag
Ansvar kommunal nivå

Syfte

Förstå och kunna bemöta olika symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

Innehåll

Kunskap om olika demenssjukdomar och symtom vid demenssjukdom och hur man på ett strukturerat sätt kan arbeta för att minska dess konsekvenser.

BPSD registret

Upplägg

Certifierade BPSD utbildare ger en dags eller två halvdagars utbildning enligt det koncept som BPSD administratörerna erbjuds.