Självstudie, 3-4 timmar. Individuellt ansvar.

Syfte

Få en grundläggande kunskap om demenssjukdom och hur den kan yttra sig. Underlätta den vardagliga kontakten med demenssjuka personer.

Innehåll

Grundläggande kunskap om demenssjukdomar och förhållningssätt.

Upplägg

Webbaserad kostnadsfri utbildningen. Kräver tillgång till dator och att en inloggning skapas. Utbildningen finns på Svenskt Demenscentrums hemsida. Utbildningen är självinstruerande och kan därför utföras enskilt. Efter avslutad utbildning kan deltagaren skriva ut ett diplom som uppvisas för arbetsgivaren/uppdragsgivaren.

Demens ABC

Intervall

Utbildningen genomförs årligen.